Y, IJ
yegen tegen
yn in (wonend in)
yn stadt in plaats van, plaatsvervanger van
yisere een ijzeren band mogelijk wordt een halsberg bedoeld
yunyus juni
ijkzel merkteken op gewichten
ijser harnas
ijzer gevangenis