zaaieling nakomeling
zaakweldige aansprakelijk persoon, crediteur
zachten afbetalen
zakken inhoudsmaat voor graan = ca 243 ltr.
zaliger gedachtenis (afk. s.g) wijlen, overleden persoon
zamt fluweel
zante graan resten op het land, achtergebleven aren welke men mocht oprapen
zark wollenstof benaming
zatblauw donkerblauw
zatertag zaterdag
zauer doekenmaker
zayland akkerland, te bewerken grond
zeedland zaailand
zeemtouwersknecht vermoedelijk knecht van de zeemleerbereider
zegelaar merkmeester
zegge moerasplant
zeggewaart laaggelegen land voornamelijk met zegge begroeid
zehn nonen vastendagen vanaf Aswoensdag tot voor Reminiszere, (uitgezonderd de vastenvrije zondagen)
zeichenmeister ijkmeester
zeidler imker
zeighelkiste kist waarin de zegels werden bewaard
zeilsteen magneet
zelger zaliger
zeliger gedechtenisse wijlen, overleden persoon
zener, zainer korvenmaker
zengener tangensmid
zerener ijzersmid
zetschipper een schipper die vaart voor rekening van de eigenaar van het schip
zeze belasting, vaste heffing op onroerend goed
zielental het aantal inwoners
zijde houdende, -houdenheit aan de familie blijven waarvan het afkomstig is
zijde, van (moeders) zijde zijlijn
zijl afwateringssluis
zijlinie, zijdelings
zijlschot belasting op waterlossing
zijpen slootje, waterloop
zilver heraldiekteken, kleur, zilver, weergave in ongekleurde wapens door het wit te laten of niet gearceerd.
zilveren dukaat muntsoort, waarde gelijk aan 50 stuivers
zilveren rijder muntsoort, waarde gelijk aan 63 stuivers
zinstag dinsdag
zitzweber katoenwever
zoen zoon
zoetekoek ontbijtkoek
zonarius gordel - zadelmaker
zondagskind gelukskind, kind dat op zondag geboren is en volgens het bijgeloof geesten kon zien
zullingen funderingen van een muur
zusterkinderen neef en nicht die willen trouwen, hiervoor was (meestal) dispensatie nodig
zwanzigste 13 januari
zwart heraldiekteken, kleur, ook sabel genoemd weergave met horizontale en verticale arcering of effen zwart.
zweefstarre planeet
zweetrok jak, overhemd
zweites neujahr 6 januari
zwet grenssloot
zweve binnendijk
zwijmelvlaag epilepsie
zwillinge tweeling
zwirner draadmaker
zwischen den jahren de tijd tussen kerstmis en nieuwjaar. (bedoelt wordt tot 6 januari)
zwölf nächte de tijd tussen kerstmis en nieuwjaar. (bedoelt wordt tot 6 januari)
zwölfter abend 5 januari
zwölfter tag 6 januari