De  familienaam is een patroniem, deze is afgeleid van de voornaam van de vader. Dat betreft hier dan 'Claeys', deze naam werd genoemd ca. 1535 te Veurne e.o., West Vlaanderen.
De naam ontwikkeld zich langzamerhand tot oa. : Clays, Claeys, Claeyssone, Claeyssens, Clayssen, Claissens, Claesens, Claese, Clasens, Claessen, Klase, Klaasse, Klaassen.
De opstelling van het geslacht kan wel geacht worden terug te gaan tot ca 1535 en als afkomst, het arrondissement 'Veurne', 'Kasselrij Veurne', West Vlaanderen.

Wegens deelname aan de beeldenstorm in 1566, werden verschillende personen terecht gesteld, verbannen, hun bezittingen geconfisceerd enz. (Processen 1566/1584) In het tijdschrift 'Vlaamse Stam' Nos 5 en 7, van de jaargang van 1975 werden hieromtrent enige artikelen geplaatst m.b.t. 'De Kasselry Veurne' Verschillende geslachten werden genoemd, welke werden veroordeeld wegens deelname aan de beeldenstorm in het jaar 1566. Veel personen moesten vluchten en vestigden zich in 'Staats Vlaanderen'. Hiertoe behoorden o.a. ook het geslacht 'Claessen' . En in het bijzonder Mr. Claeysen, Aernoudt,  die werd veroordeeld, en wiens bezittingen werden geconfisceerd terwijl hij naar Duinkerken gevlucht was.

Staats Vlaanderen bestond onder meer uit enclaves, omring door (water) geulen, welke verbinding hadden met de Wester Schelde. Men was aldaar betrekkelijk veilig en het was mede bewoond door geloofsgenoten-protestanten. Plaatsen van vestiging waren o.a.:  Axel, Hulst, Terneuzen, Hoek, Groede, Vremdycke, Biervliet, Assenede, Zelzate, Bassevelde, Eeclo, Bouchaute enz. Vremdycke  werd in 1528 weer ingepolderd maar ging in 1600 weer verloren.

Hieronder volgen enige namen van personen die gevlucht waren uit de 'Kasselry-Veurne' en zich vestigden in de boven genoemde plaatsen. In de opstelling van het geslacht 'Claessen-Klaassen' komen verschillende personen voor, c.q. afstammelingen van deze personen.

- van Loo, Willem, Haringe
- Mesdach, Cornelis, vleeshouwer, Alvergem
- van den Broucke, Jacob, Veurne ambacht
- de Clercq, Sander, Alvergem
- van den Kerckhove, Joos, Alveringem
- (Claeys?) Aernoudt, Jan, molenaar, Veurne
- Belle, Jacob
- Claeys, Mr. Aernoudt, Heer van Zegherscapelle, gevlucht naar Duinkerke.
- Claeys, Charles, Bergues
- Claeys, Pieter, gevlucht naar Holland.

Indien Mr. Claeys, Aernoudt ten tijde van de beeldenstorm 30 jaar oud was, kan worden  aangenomen dat de afstamming is terug geleid tot ca. 1535.

Verspreiding van de naam Klaassen volgens de volkstelling van 1947