Afkortingen op Burgerlijkstandkaart

A, a  
A.
A.E.
A.I.
a.i.
AK
Arr.Rb.
B.D.
B.S.
C, C1, C2
C.A.
C.E.
C.G.
Contr.
D
D,
D.
D.E.
Dv
E.B.
E.L.
E.P.
G.D.
G.G.
G.G.
G.K.
G.K.
G.O.K.
Geen
Gev. B.S.
h,
H.
H.A.
H.A.E.A.
H.K.
H.L.
HL ?
hv
i,
I.R.
inw.
l.g.
L.H.
L.S.
N.D.
N.H.
N.I.
N.Zb.
O
O.C., O.R.
O.G.
O.G.K.
O.R.
P
P.I.
P.P.
Pers.
PK
R.
R.K.
S
S.
Shv
T
Th.V.
Tvgd
V.G.
v.o. (w.)
v.o.c.
Vbl. Rg.
VD
VT
W.
z
Z.
Z.A.
Z.a. ?
Z.R.
zv
ambtshalve
Apostolische Gemeente
Anglicaans-Episcopale Kerk
Afgescheiden Israëlitische Gemeente
ambtshalve ingeschreven
aparte kaart (van de betr. persoon)
Arrondissementsrechtbank
buitengewoon dienstplichtig
Burgerlijke Stand
bij controle gebleken
Christelijk Afgescheiden Gemeente
Christelijk Evangelische Gemeente
Christelijk Gereformeerde Kerk
bij controle gebleken
(gewoon) dienstplichtig
dochter
Doopsgezinde Gemeente
Duitse Evangelische Gemeente
dochter van
Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
Engelse Presbyteriaanse Gemeente
gewoon dienstplichtig
Gemeente van Gedoopte Christenen
Gereformeerde Gemeente
Gereformeerde Kerken
Gestichtskaart
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis
Geen kerkgenootschap of vereniging metgodsdienstigdoel
geverifieerd in Burgerlijke Stand
huisvrouw
hoofd (in kolom beroep / bedrijf)
Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
Hersteld Apostolische Zendings-gemeente in de Eenheidder Apostelen
hulpkaart
Hersteld Evangelisch Luthersch Kerk-genootschap
onbekend
huisvrouw van
inwonend
invaliditeitsrente
inwonend
laatste gemeente van inwoning
Leger des Heils
Landstorm
niet dienstplichtig
Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap
Nederlands Israëlitisch Kergenootschap
Nederlandsche Zionistenbond
ondergeschikte (in kol. beroep / bedrijf)
Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie(Oud Katholiek)
Oud-Gereformeerde Gemeente
Oud-Gereformeerde Kerk
ouderdomsrente (+ nummer enkantoor van toekenning)
pensioen
Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
pensioen van het ABP
persoonskaart aangelegd (1939 )
persoonskaart aangelegd (1939)
Remonstrantse Broederschap
Rooms Katholiek Kerkgenootschap
scheiding
Schotse Gemeente
gescheiden huisvrouw van
scheiding van tafel en bed na 5 jaar
Theosophische Vereniging
toeziend voogd
Vrije Gereformeerde Gemeente
vertrokken onbekend waarheen
vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij controle
Verblijfregister
Vreemdelingendienst
volkstelling, b.v. (19)20 / (19)21
Waalse Gemeente
zoon
Zendingsgemeente
Nederlandse Vereeniging van Zevende-dags-Adventisten
onbekend
Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszee-ongevallenwet.
zoon van